Tươi tắn những bức ảnh chụp kỷ yếu

Đào tạo đại học

Đào tạo đại học

Ngành công nghệ thông tin

- Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin -Học viện Quản lý giáo dục

- Giới thiệu về khoa Công nghệ thông tin, Học viên Quản lý giáo dục

Ngành Tâm lý giáo dục

- Thông tin tuyển sinh ngành Tâm lý học giáo dục -Học viện Quản lý giáo dục năm 2015-2016

- Tổng quan về ngành Tâm lý-giáo dục học, Học viện Quản lý giáo dục

Ngành Quản lý giáo dục

- Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Kinh tế giáo dục-Học viện Quản lý giáo dục năm học 2015-2016

- Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý giáo dục năm học 2015-2016

Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học

Đào tạo tiến sỹ

- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm học 2015 ngành Quản lý giáo dục

Đào tạo thạc sỹ

- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 ngành Quản lý giáo dục năm 201

Chương trình liên kết

- Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ QLGD giữa Học viện Quản lý giáo dục và Đại học Tây Nam Trung Quốc

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

- Những điểm mới trong kì thi THPT Quốc gia năm 2016

- Chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết hệ đại học chính quy của Học viện Quản lý giáo dục năm học 2015-2016

- Thông tin tuyển sinh Học Viện Quản Lý Giáo Dục tuyển sinh đại học năm 2015

- Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học năm 2015 của Học viện Quản lý giáo dục

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2015 của HVQL Giáo dục

Tư vấn hướng nghiệp

Tư vấn hướng nghiệp

Tin việc làm

Tư vấn ngành học

Đăng ký

DANH SÁCH THÍ SINH 4

KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN

Bạn thấy chất lượng đào tạo của trường như thế nào

Tốt Khá Trung Bình

Bạn sử dụng kiến thức đã học vào thực tế như thế nào